THE LONDON FERTILITY SHOW

ביום רביעי האחרון, הצוות שלנו חזר מלונדון שם הצגנו בתערוכה הגדולה ביותר בנושא פריון.
בתערוכה שהתקיימה במשך יומיים ביקרו לפי רישומי הכנס לא פחות מ-3620 בני אדם.
בתערוכה לקחו חלק החברות הגדולות ביותר בעולם שעוסקות בפריון.
בתמונות-הצוות שלנו שכלל את ד"ר ברק נציג מנור באוסטרליה, ד"ר מתני,
עו"ד אלה בר חיים ואומן החושים ליאור מנור שהקסים את המבקרים בתרגילי אשליות.
הצגנו בגאווה את היתרונות הייחודים שפיתחנו בחברה בנושא תרומת ביצית.
וכמובן את פרויקט הפונדקאות ששמו והצלחתו הולך לפניו וכבר הגיע למדינות אירופה.
נרשמה הצלחה ענקית בעקבות העבודה היפה של הצוות שלנו, והפניות מחו"ל כבר החלו לזרום.
גם מעבר לים וגם במדינות שונות החלומות לילד הם אותם החלומות
העצבות אותה עצבות והדמעות אותן דמעות
גם מעבר לים וגם במדינות שונות אנו נגשים את חלומות הזוגות.

THE LONDON FERTILITY SHOW

השאר תגובה