חדש בתרומת ביצית מנור מדיקל

חדש ובלעדי במנור מדיקל-בדיקת ריצוף גנטי של 300 מחלות.
שוב הצוות הרפואי הישראלי של מנור מדיקל, מעלה את רף האיכות למקום הגבוה ביותר עם בדיקת 300 מחלות גנטיות תורשתיות לתורמות המיועדות.
בדיקה קפדנית זו מבוצעת לתורמות הביצית בשיטת ריצוף מלא של הגן, אשר בודקת נשאות ל-300 מחלות תורשתיות הכי נפוצות וחמורות בעדות היהודיות לצד מחלות בקרב עמים מרוסיה ואירופה.
סקר הבדיקות המורחב הכולל ריצוף גנטי אשר מכונה "פאנל פרופ' שוחט" מאפשר לבצע התאמה רחבה יותר בין בן הזוג לבין התורמת או בין תורם הזרע לבין התורמת.
הבדיקה החדשה אינה בתוספת עלות למחירי המסלולים אלא חלק בלתי נפרד ממכלול הבדיקות אשר עוברות התורמות המיועדות.
לפרטים נוספים:
https://beizit.com/%d7%91%d7%93%d7%99%d7%a7%d7%aa-%d7%a8%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%a3-%d7%92%d7%a0%d7%98%d7%99

חדש בתרומת ביצית מנור מדיקל

השאר תגובה