חג אורים שמח

חג אורים שמח

לכל מטופלותינו היקרות.
אנו מאחלים לכן חג אורים שמח
מי ייתן ונרות החג יחוללו שפע של ניסים ונפלאות
ויגשימו לכן את כל המשאלות והחלומות.
במנור מדיקל כל יום קורים ניסים
https://beizit.com